Fiyatlar

Tercihinizi Yapın

İster Aşağıdaki planlardan birini seçin veya isterseniz kendi planınızı oluşturun.

Küçük İşletmeler

Tek Şubeli ve Personel Sayısının Az Olduğu İşletmeler İçin

Cari Kart Yönetimi

Fatura

İrsaliye

Muhasebe

Finans - Kasa

Banka - Kredi

Stok

Çek - Senet

Raporlar

2 Kullanıcı Lisansı

Yılda 1 Veritabanı

En Çok Tercih Edilen Paket

Orta İşletme

Çok Şubeli ve Çok Personelli İşletmeler İçin

Küçük İşletme Paketine ek olarak

Personel

PDKS Takibi

Demirbaş

Çoklu Şube Yönetimi

Toplantı

İş Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi

10 Kullanıcı Lisansı

Yılda 1 Veritabanı

Büyük İşletme

Çoklu Şirket ve Şube Yapısı Olan Holding Tarzı İşletmeler İçin

Orta İşletme Paketine ek olarak

Araç Takibi

Gayrimenkul Takibi

Sigorta Takibi

E-Muhasebe (e-fatura ve e-defter)

Birden Fazla Şirket Yönetimi

Kullanıcı açma ve yetkilendirme

Raporlar

50 Kullanıcı Lisansı

Şirket Sayısınca Veritabanı

WebOfis İşletme Planları Hakkında Bilgiler

Küçük İşletme Paketi

Çalışan sayısının az olduğu, tek şubeli ve tek şirketli işletmeler için, para ve kaynak yönetimine imkan sağlayan temel paketleri içeren webofis paketidir.

Orta İşletme

Küçük işletme paketine ek olarak, birden fazla şubeli firmalar için, şube ve personel yönetimi, bordro işlemlerine imkan sağlayan, demirbaş ve diğer şirket kaynak yönetimlerine imkan sağlayan webofis paketidir.

Büyük İşletme

Küçük İşletme ve Orta İşletme Paketlerine ek olarak, çok şirketli ve şubeli firmalar için kaynak yönetimlerine imkan sağlayan webofis paketidir. Ayrıca şirket cirosuna oranla e-muhasebe mükelleflerinin kullanmak zorunda olduğu paketleri içerir.

WebOfis'e Ek Paketler

E-Ticaret Sistemi (WebOfis Entegre)

WebOfis’te bulunan stokların satışı, satış sonrası faturalandırma ve sipariş takip süreçlerini takip etmeye imkan sağlayan paketleri içeren e-ticaret sitesidir.

Satınalma Yönetimi

Perakende sektörüne yönelik satınalma şartları, sözleşmeleri, sözleşme aktivasyonlarını içeren paketlerdir.

Vakıf Dernek Üye Yönetimi

Vakıf ve derneklerin, üye kartları, üye aidat takipleri ve seminer konferans faaliyet takiplerini yapabilecekleri paketleri içerir.

Çoklu Alış-Satış İşlemleri

Ağırlıklı olarak gıda sektöründe hizmet veren şirketlerin, pratik olarak eş zamanlı alış ve satış işlemlerine imkan sağlayan modülleri içerir.

Personel Kıyafet Takibi

Personel için özel kıyafet uygulaması olan firmalar için kıyafet takiplerinin yapılması için gereken modülleri içerir.

Kütüphane Takip

Kütüphanesi olan işletmeler için kitap envanteri ve ödünç kitap işlemlerinin takibini yapmak için modüller içerir.

Öğrenci Takip

Öğrenci hizmeti veren kurumlar için, öğrenci tanı kartları, eğitim durum takipleri, psikolojik ve pedagojik gelişimlerinin takiplerine imkan sağlayan modülleri içerir.

Manav Künye İşlemleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi tarafından sunulan manav ürün künyeleri alma ve manav etiketi basma modüllerini içerir.

Sipariş Yönetimi

Satınalma otomatik ve manuel sipariş alma modüllerini içerir.