Özellikler

WebOfis temel olarak aşağıda belirtilen modülleri içermektedir.

 • icon

  Alış - Satış İşlemleri

  Toptan ve perakende mal alımı ve satımı yapılması, İrsaliye işlemleri, İrsaliye faturalaştırma, Satınalma Şartları Yönetimi, Sözleşmeler, Ciro Prim ve Hizmet Satış İşlemleri, Sipariş Sistemi, …
 • icon

  Stok Yönetimi

  Detaylı depo bazlı stok kartı yönetimi, Manav Ürünleri Künye İşlemleri, Sayım İşlemleri, Reçeteler, Detaylı Stok Hareket Raporlama, …
 • icon

  Finans İşlemleri

  Kasa, banka, çek ve senet takipleri, Kredi takipleri, Tüm cari hareket raporlamaları, Tahsil, tediye ve genel amaçlı hareket fişleri, …
 • icon

  Muhasebe

  Her tür toptan, perakende alış satış faturaları, Masraf ve gider kartları yönetimi, Cari kartlar yönetimleri, E-Fatura ve E-Defter Entegrasyonları, …
 • icon

  Demirbaş Yönetimi

  Demirbaş kartları, Demirbaş zimmet işlemleri, Demirbaş satın alım işlemleri, ...
 • icon

  Gayrimenkul Takibi

  Gayrümenkul kayıtları, Fatura ve kira ödeme takipleri, ...
 • icon

  Personel Takibi

  Detaylı personel kartları, personele ait tüm detayları ve evrakları depolama, Tüm bordro ve maaş işlemleri, Mesai ve PDKS takibi, Performans işlemleri, Personel kıyafet takibi, ...
 • icon

  Araç Takibi

  Araç kartları, Araç bakım, sigorta ve kasko takipleri, Araç ödemeleri, ...
 • icon

  Toplantı Yönetimi

  Toplantı yönetimi, İş Takibi, ...
 • icon

  Üye Yönetimi

  Üye Kartları, Üye Aidat Takip Sistemi, Üye İlişkileri Yönetimi, ...
 • icon

  Raporlamalar

  Her tür (cari, stok, banka, kasa, üye, personel vb...) hareket raporlamaları, Gelir ve Gider Dağılım Raporlamaları, Kar - Zarar Raporları, Performans Raporları, Bütçe Hesaplamaları, ...
 • icon

  E-ticaret İşlemleri

  WebOfis ile enterge çalışan sanal market üzerinden ürün satışı, Sanal mağazanın tüm stok ve içerik yönetimi, E-Ticaret Muhasebe İşlemleri, Sipariş takipleri, …
 • icon

  Müşteri İlişkileri Yönetimi

  Şirkete ulaştırılan mesajların cevap takibi, Müşteri, üye, personel, cari ve diğer gruplara yönelik toplu SMS işlemleri, …

Ekran Görüntüleri